logo televízie Košice Baptist

 

 

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Dalibor Smolník - 20. septembra 2020

Boží zákon

Pán Ježiš zákon (Dekalóg) nezrušil a preto my, jeho nasledovníci, máme dôvod na to, aby sme sa Dekalógom zaoberali. Potrebujeme správne porozumieť úlohe zákona vo väčšom obraze diela spásy, ktoré je dokonané v Pánovi Ježišovi. Úlohu zákona nesmieme predceniť, ale ani podceniť. Zákonníctvo a antinomizmus (odpor ku zákonu) sú dva extrémy, ktorým sa musíme vyhnúť. Boží zákon nás musí doviesť ku Pánovi Ježišovi.

Biblický text: Exodus 20:1-2

zo série: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

 

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj