logo televízie Košice Baptist

 

 

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Dalibor Smolník - 31. mája 2020

Neuhášajte Svätého Ducha

Duch svätý je osoba. Cíti, učí, zjavuje, vysvetľuje a pripomína. Udeľuje duchovné dary podľa svojho uváženia. Pán Ježiš hovorí o Duchu ako o osobe. Čo uháša Svätého Ducha? 1. každý náš hriech, pretože On je svätý 2. keď žijeme kresťanský život ako siroty - neznajúc svoju identitu v Bohu - Ján 14:18, Rim 8:15-16 a keď sa spoliehame vo všetkom na seba samého 3. keď nežijeme s Duchovm v spoločenstve - Ján 14:20

Biblický text: Ján 14:15-26, 1. Tesaloničanom 5:19

zo série: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

 

ďalšie kázne zo série: "Rôzne"

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj