Pomoc Ukrajine

Pomoc Ukrajine

Pridajte sa k pomoci Ukrajine. Súhrn potrebných informácii nájdete na tejto našej zborovej stránke


logo televízie Košice Baptist

 

 

undefined

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Dalibor Smolník - 24. januára 2021

Novoročné pozvanie k uctievaniu v duchu a v pravde #3

Celá história je plná pokusov ľudí priblížiť sa k Bohu cez uctievanie vesmíru, kameňov a stromov, sebatrýznenie a asketizmus, uctievanie ľudskej múdrosti, filozofovanie, cez rôzne etické systémy s cieľom dať nášmu pozemskému životu väčší zmysel. Boha musíme ale uctievať jeho spôsobom. Žena Samaritánka aj Izrael majú formálne náboženstvo. Na jednej strane srdce bez pravdy a na druhej strane pravdu bez srdca. Izrael žije v pokrytectve a samospravodlivosti. Nestačí byť iba úprimný, ale tiež nestačí len pravda. História je plná úprimnosti bez pravdy a pravdy bez srdca. Aj človek 21. storočia je v pokušení zažívať extatické zažívanie Ducha bez pravdy, ktorá by ho oslobodzovala od hriechu a v pokušení žiť náboženstvo skutkami, bez úprimného srdca, ktoré by túžilo uctievať Boha.

Citát z Biblie: Ján 4:20-24

séria: "Novoročné pozvanie k uctievaniu v Duchu a v pravde"

Chceli by sme sa v roku 2021 stretávať s Bohom a Pánom celého vesmíru? Túžime po takýchto stretnutiach s Kristom? Po stretnutiach, ktorých iniciátorom je sám Boh?

 

Viac od rečníka "Novoročné pozvanie k uctievaniu v Duchu a v pravde"

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj