Pomoc Ukrajine

Pomoc Ukrajine

Pridajte sa k pomoci Ukrajine. Súhrn potrebných informácii nájdete na tejto našej zborovej stránke


logo televízie Košice Baptist

 

 

undefined

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Pavel Hanes - 20. júna 2021

Evanjelium mocou Božou

Evanjelium mocou Božou

Evanjelium sa často prezentuje na základe textu z Jána 3:16 s dôrazom na fakt, že Boh miluje svet. Ján 3:16 však nie je adresovaný svetu, ale Nikodémovi, poprednému Židovi, ktorý potrebuje pochopiť, že spasenie nie je limitované len na židovský národ. Hriech, spravodlivosť a súd sa dnes nenosia. Niekedy si dokonca dovolíme Boha súdiť za jeho tvrdé názory a skutky. No nie Boh je na lavici obžalovaných, ale my. V evanjeliu sa totiž odhaľuje Božia spravodlivosť. Povedať, že Boh je láska bez toho, aby sme nepovedali, že je aj spravodlivý sudca, nie je plné evanjelium a môže hriešnikov viesť k tomu, že sú v poriadku a nepotrebujú nič vo svojom živote meniť. Boh sa nielen hnevá na nespravodlivých, ale im aj ponúka svoju spravodlivosť. Boha musíme preto vidieť vo svetle plného evanjelia - ako toho, ktorý má plné právo súdiť svet a aj mňa. Ak chceme, aby malo evanjelium moc, musíme svetu v plnej istote zvestovať fakty o našom hriechu a o Božej spravodlivosti. Potrebujeme spravodlivosť ukázať a aj praktizovať. Chceme byť ako soľ a svetlo?

Citát z Biblie: Rimanom 1:16-18

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

 

Ďalšie kázne od rečníka Pavel Hanes...

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj