Pomoc Ukrajine

Pomoc Ukrajine

Pridajte sa k pomoci Ukrajine. Súhrn potrebných informácii nájdete na tejto našej zborovej stránke


logo televízie Košice Baptist

 

 

undefined

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Dalibor Smolník - 20. decembra 2020

Skutočná nádej v čase pandémie

Do dnešnej pandemickej situácie potrebujeme pravdivú nádej a pravdivý pokoj. Naša duša sa dokáže ľahko rozrušiť, znepokojiť a to nás môže paralyzovať. Aj v duchovnej oblasti. Sám Pán Ježiš sa priznáva k rozrušeniu svojej duše – Ján 12:27-28. Alebo Dávid, napriek tomu, že bol kráľ, aj on prežíva protivenstvá od ľudí. Je ako “stena na spadnutie”. Večné upokojenie prichádza iba cez Boha. Pokoj nepríde cez vakcíny, cez odstránenie všetkých konšpirácii a konšpirátorov, cez ochranné opatrenia, ale len skrze Boha. Áno, aj my ľudia v 21. storočí budeme mať súženia, no Kristu hovorí: “Dúfajte, ja som premohol svet.” – Ján 16:33

Citát z Biblie: Ján 12:27-28, Ján 16:33, Žalmy 61:1-6

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

 

Ďalšie kázne na tému "strach"...

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj