Pomoc Ukrajine

Pomoc Ukrajine

Pridajte sa k pomoci Ukrajine. Súhrn potrebných informácii nájdete na tejto našej zborovej stránke


logo televízie Košice Baptist

 

 

undefined

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Dalibor Smolník - 17. januára 2021

Novoročné pozvanie k uctievaniu v duchu a v pravde #2

Čo to znamená uctievať Boha podľa jeho noriem? Nie hocijaké uctievanie je také, ktoré Boh hľadá. Stará predstava uctievania nestačí. Môže byť, že aj vrúcne srdce môže byť formálne? Bez toho, aby to znamenalo zmenu života? Boh vysvetľuje žene Samaritánke, čo má na mysli. Aj Samaritáni uctievajú, no nevedia čo uctievajú. Ide o vášnive a verné uctievanie ľudí bez správneho obsahu, bez správneho poznania. Pán Ježiš Kristus volá k uctievaniu, ktoré je premožené Božou slávou, svätosťou, láskou a milosťou. Volá k uctievaniu, ktoré robí niečo s našim vnútrom a vedie k horlivosti, radosti, vášni a zápalu za Božie veci.

Citát z Biblie: Žalmy 103:1, Ján 40:20-24

séria: "Novoročné pozvanie k uctievaniu v Duchu a v pravde"

Chceli by sme sa v roku 2021 stretávať s Bohom a Pánom celého vesmíru? Túžime po takýchto stretnutiach s Kristom? Po stretnutiach, ktorých iniciátorom je sám Boh?

 

Ďalšie kázne na tému "duchovný zápas"...

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj