Pomoc Ukrajine

Pomoc Ukrajine

Pridajte sa k pomoci Ukrajine. Súhrn potrebných informácii nájdete na tejto našej zborovej stránke


logo televízie Košice Baptist

 

 

undefined

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Dalibor Smolník - 24. januára 2021

Novoročné pozvanie k uctievaniu v duchu a v pravde #3

Celá história je plná pokusov ľudí priblížiť sa k Bohu cez uctievanie vesmíru, kameňov a stromov, sebatrýznenie a asketizmus, uctievanie ľudskej múdrosti, filozofovanie, cez rôzne etické systémy s cieľom dať nášmu pozemskému životu väčší zmysel. Boha musíme ale uctievať jeho spôsobom. Žena Samaritánka aj Izrael majú formálne náboženstvo. Na jednej strane srdce bez pravdy a na druhej strane pravdu bez srdca. Izrael žije v pokrytectve a samospravodlivosti. Nestačí byť iba úprimný, ale tiež nestačí len pravda. História je plná úprimnosti bez pravdy a pravdy bez srdca. Aj človek 21. storočia je v pokušení zažívať extatické zažívanie Ducha bez pravdy, ktorá by ho oslobodzovala od hriechu a v pokušení žiť náboženstvo skutkami, bez úprimného srdca, ktoré by túžilo uctievať Boha.

Citát z Biblie: Ján 4:20-24

séria: "Novoročné pozvanie k uctievaniu v Duchu a v pravde"

Chceli by sme sa v roku 2021 stretávať s Bohom a Pánom celého vesmíru? Túžime po takýchto stretnutiach s Kristom? Po stretnutiach, ktorých iniciátorom je sám Boh?

 

Ďalšie kázne na tému "duchovný zápas"...

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj