logo televízie Košice Baptist

 

 

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Dalibor Smolník - 25. októbra 2020

Vďačnosť ako každodenný zápas viery

Vďačnosť ako každodenný zápas viery

Písmo je plné príbehov o vďačnosti. Upozorňuje na to, že ak neďakujeme, tak hrešíme. Je vďačnosť našim poznávacím znamením? Vďačnosť vychádza z viery v Božie dokonané dielo. Vďačnosť nie je závislá od našich pocitov. Vďačnosť to je viac než slová - je to postoj. Vyjadrenie viery v Božiu moc a lásku k nám. Máme byť vďační nielen v pozitívnych okolnostiach života, ale stále. V skúškach aj v pokušení. Veríme, že na každú skúšku dáva Boh aj východisko. Máme tak veľa dôvodov na vďačnosť a napriek tomu nie je pre nás tak samozrejmá. Vďačnosť nie je samozrejmá - je to každodenný zápas viery.

Biblický text: 1. Tesaloničanom 5:16-18, Exodus 15:1-27, Exodus 17:15

zo série: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

 

príbuzné kázne na tému "vďačnosť"...

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj