Hľadanie pravdy v súčasných pandemických časoch
Článok

Hľadanie pravdy v súčasných pandemických časoch

Ako sa ale vyznať v záplave informácií, ako rozsudzovať, čo je pravda a čo nie? Hľadanie pravdy je proces. Ján Hus povedal: “Hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, bráň pravdu až do smrti, pretože pravda ťa vyslobodí.”

Boh naplnil môj život šťastím
Článok

Boh naplnil môj život šťastím

Boh naplnil môj život šťastím, dal môjmu životu význam, zmyselnosť, organizovanosť. Naplnil moje srdce pokojom a dal mi túžbu po každodennom čítaní Jeho slova. Ukázal mi moc modlitby a význam uctievania a stíšenia. Môj život nabral iný rozmer.

KDZ – Jarobeámova nevera
Článok

KDZ – Jarobeámova nevera

Každý pondelok o 18:00 jeden biblický príbeh, piesne, modlitby a tentokrát aj novinka - Zuzkin ateliér pre šikovné ruky. Témou tohto klubu je "Jarobeámova nevera"