Bankové spojenie

IČO: 31961924 | DIČ: 2022004127

Zbor Košice   Peňažný ústav SLSP Košice, č. účtu:   82135215/0900
    IBAN:   SK39 0900 0000 0000 8213 5215
Dary na:   Variabilný symbol
1) Bežné potreby zboru:    8001
2) Fond platu kazateľa:   8002
    Dar konkrétnemu kazateľovi adresujte prosím napísaním jeho mena do poznámky pre príjemcu
3) Opravy a technické veci:   8003
4) Sociálny fond:
    4.1) Strava pre bezdomovcov:
  8004
8044
5) Misia, iné:   8005
6) Mládež:   8006
7) Kaviareň:   8007
8) Obnova zastaralej AV techniky:   8008
Misijná stanica Prešov   Peňažný ústav SLSP Prešov, č. účtu:   501831216/0900