Modli sa za našu vládu
Článok

Modli sa za našu vládu

Tak, a máme za sebou 8. slobodné voľby do Národnej rady SR. Včera sme si zvolili zástupcov, ktorí budú riadiť život na Slovensku. Bez ohľadu na to, či sú tam tí, ktorých sme chceli my, Božie Slovo nám hovorí, aby sme sa za vysokopostavených ľudí modlili.

Čo pre teba znamená dať svoj čas Bohu?
Článok

Čo pre teba znamená dať svoj čas Bohu?

Rozmýšľal som nad tým čo v dnešnej dobe najviac zamestnáva „Náš ČAS“. Poväčšine sú to naši priatelia, rodina, domácnosť, sociálne siete a informačné médiá. Veľakrát mám aj ja problém s tým, ako vykupujem svoj čas na tejto zemi hoci tento čas, ktorý trávime na tejto zemi, nepatrí v skutočnosti nám, ale nášmu Pánovi ktorý nám ho zo svojej milosti dáva.

Výzva pre rok 2020
Článok

Výzva pre rok 2020

Na Silvestra a Nový rok sme čítali slová apoštola Petra, ktoré píše bratom a sestrám, ktorí zažívajú utrpenie, pretože celospoločenské kultúrne a náboženské nastavenie neprialo kresťanom a ich posolstvu o osobnom, jedinom Bohu, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi (1Pet 5). Bohu, ktorý nebol ľudský poskok a služobníček, ale Jediný Pán (Kyrios). Iného Boha a Pána niet!

Slovo k adventnému obdobiu
Článok

Slovo k adventnému obdobiu

Prorok Zachariáš vo svojom prorockom pohľade do budúcnosti povzbudzuje Boží vyvolený ľud k radosti a plesaniu, pretože vidí prichádzať kráľa. Ten kráľ bude spravodlivý a prinesie víťazstvo.

A buďte vďační – slovo seniora seniorom a nielen im
Článok

A buďte vďační – slovo seniora seniorom a nielen im

Vďačnosť, vďaka, ďakovať, ďakovanie, poďakovať, vďačiť, dobrorečiť, dobrorečenie – to sú slová veľmi blízke a pritom aj často vzdialené nám, nášmu praktickému životu. Prečo je tak ťažké poďakovať? Veď nás nič nestojí vyslovenie jedného či dvoch slov, ktoré by mali vyvierať z našich sŕdc.