Dalibor Smolník - 12. januára 2020

Boží spolupracovníci, Božia roľa, Božia stavba

Dalibor Smolník káže na novorocný verš určený nášmu zboru - 1. List Korintským 3:9. Viac informácií o našom Baptistickom zbore nájdete na https://kosice.baptist.sk

Biblický text: 1. Korinťanom 3:9

zo série: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

ďalšie kázne

Powered by Series Engine