Dalibor Smolník - 23. februára 2020

Manželstvo - zrkadlo evanjelia #2

Po kázni o biblickom význame manželstva, ktorý sa nachádza v Liste Efežanom 5:21-33, Dalibor Smolník pokračuje v téme o manželstve, a zameriava sa na úlohu veriaceho manžela v tomto zväzku. Viac informácií o našom Baptistickom zbore nájdete na https://kosice.baptist.sk

Biblický text: Efezanom 5:21-33

zo série: "Manželstvo - zrkadlo evanjelia"

ďalšie kázne

Powered by Series Engine