Dalibor Smolník - 17. januára 2021

Novoročné pozvanie k uctievaniu v duchu a v pravde #2

Novoročné pozvanie k uctievaniu v Duchu a v pravde

Čo to znamená uctievať Boha podľa jeho noriem? Nie hocijaké uctievanie je také, ktoré Boh hľadá. Stará predstava uctievania nestačí. Môže byť, že aj vrúcne srdce môže byť formálne? Bez toho, aby to znamenalo zmenu života? Boh vysvetľuje žene Samaritánke, čo má na mysli. Aj Samaritáni uctievajú, no nevedia čo uctievajú. Ide o vášnive a verné uctievanie ľudí bez správneho obsahu, bez správneho poznania. Pán Ježiš Kristus volá k uctievaniu, ktoré je premožené Božou slávou, svätosťou, láskou a milosťou. Volá k uctievaniu, ktoré robí niečo s našim vnútrom a vedie k horlivosti, radosti, vášni a zápalu za Božie veci.

Biblický text: Žalmy 103:1, Ján 40:20-24

zo série: "Novoročné pozvanie k uctievaniu v Duchu a v pravde"

Chceli by sme sa v roku 2021 stretávať s Bohom a Pánom celého vesmíru? Túžime po takýchto stretnutiach s Kristom? Po stretnutiach, ktorých iniciátorom je sám Boh?

ďalšie kázne

Powered by Series Engine