Dalibor Smolník - 4. apríla 2021

Vyslobodenie z otroctva strachu zo smrti

Rôzne

Ježiš Kristus je nieľen absolútny Víťaz nad smrťou ale aj Dokonalý Záchranca. Ježiš je viac ako Mojžiš, viac ako zákon a viac ako všetky ľudské obete. Neviditeľný a večný Boh sa stal človekom - nie stvoreným ale učineným. Vzal na seba podobu človeka, kvôli našej spáse. Ten, ktorý riadil zástupy anjelov, sa stal nakrátko o čosi menším od anjelov.

Biblický text: Hebrejom 2:14-18

zo série: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

ďalšie kázne

Powered by Series Engine