Peter Jurčo - 15. augusta 2021

Vzorová cirkev pre dnešnú dobu

Aká je to príhovorná modlitba? Kedy sa ju máme modliť? Ako? Za koho?

Tesalonickí kresťania, napriek tomu, že boli mladí vo viere, sú nám dlhoročným kresťanom príkladom života v evanjeliu. Evanjelium, ktoré prijali v súžení s radosťou (teda bez ohľadu na okolnosti) v moci Svätého Ducha a ktoré ďalej šírili na všetkých miestach (tiež bez ohľadu na dôsledky). Nie nadarmo Pavol dáva Tesalonických za vzor ostatným. A sú určite vzorom aj pre nás.

Biblický text: 1. Tesaloničanom 1:1-9

zo série: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

ďalšie kázne od rečníka Peter Jurčo...

Powered by Series Engine