Jaroslav Bán - 8. novembra 2020

Podobenstvo o neplodnom figovníku

Aj toto podobenstvo potrebujeme čítať v kontexte udalostí. Avšak aj bez neho nám hovorí to, že Boh nebude donekonečna tolerovať neplodnosť. Máme totiž žiť život, v ktorom vidieť ovocie. Ale posolstvo tohto podobenstva je omnoho krajšie a dôležitejšie – ak ho budeme vykladať v kontexte pokánia. Koho zásluhou nedostane figovník to, čo mu patrí? Všetko v živote človeka je odpustiteľné, vykupiteľné a vyliečiteľné okrem nedostatku pokánia.

Biblický text: Lukáš 13:1-9

zo série: "Ježišove podobenstvá - kázne"

príbuzné kázne na tému "podobenstvá"...

Powered by Series Engine