Jaroslav Bán - 13. decembra 2020

Podobenstvo o súdnom dni

Posledný súd je logickým vyústením myšlienky, že život a celý vesmír má morálny zmysel. Na súde sa zhromaždia všetky národy a sudca ich rozdelí do dvoch skupín, pričom kritériom bude, ako sa správali k cudzincom, chorým, nahým a hladným. Je preto spása výsledkom dobrých skutkov? A kto sú tí blahoslavení pred Pánom? To sa dozvieš z tejto nedeľnej kázne.

Biblický text: Matúš 25:21-45

zo série: "Ježišove podobenstvá - kázne"

príbuzné kázne na tému "podobenstvá"...

Powered by Series Engine