Dorast

Dorast

Priemerné dieťa strávi každý rok viac ako 1000 hodín v škole a menej ako 50 hodín v kostole. Rodič má každý týždeň 6 krát viac možností na diskusiu o duchovných veciach, než učiteľ v besiedke. Cirkev má obmedzený potenciál ovplyvniť srdce Vášho dieťaťa. TO, ČO SA DEJE DOMA, je v mnohých ohľadoch oveľa DÔLEŽITEJŠIE než to, čo sa deje v kostole.

Uvedomujeme si, že akýkoľvek dobrý program raz za týždeň nikdy nenahradí spoločný čas Vašich detí s Vami. Povzbudzujeme Vás zaujímať sa o to, čo sa dorastenci naučili a rozprávať sa s nimi o tom doma pri spoločnej večeri. Veríme, že nikto nemôže mať väčší vplyv na vieru Vášho dieťaťa ako vy rodičia.

Každú nedeľu sú dorastenci vyzývaní a povzbudzovaní robiť múdre rozhodnutia, dôverovať Bohu bez ohľadu na to, čo sa deje a správať sa k ostatným tak, ako chcú, aby sa oni správali k nim.

Dorastenci odchádzajú na svoj program po skončení prvej časti bohoslužieb – spoločné modlitby a chvály, pred začiatkom kázania Božieho slova. Program prebieha v hosťovskej miestnosti na druhom poschodí. Každú tretiu nedeľu máme spoločnú rodinnú nedeľu, počas ktorej dorastenci ostávajú spolu s dospelými na kázaní Božieho slova, zároveň majú k dispozícii papier s pripravenými otázkami ku hovorenej téme. Ďalší týždeň v nedeľu sa potom spolu rozprávajú o tom, ako porozumeli kázanému slovu a ako to môžu aplikovať do ich praktického každodenného života.

Túžme vidieť, ako Božie slovo premieňa  ich životy, ako sa rozvíja ich vzťah s Bohom, ako budujú priateľstvá, ktoré vydržia. Našim cieľom je pripraviť dorastencov na zložité životné situácie, ktoré ich čakajú v dnešnom svete. Túžime, aby z nich vyrástli ľudia, ktorí sa vedia samostatne a správne rozhodovať na základe Božieho slova a svoje rozhodnutia si dokázať obhájiť aj pred svojimi rovesníkmi.

Zanechaj odkaz

Your email address will not be published.