Skupinky

bližšie k sebe, bližšie k Bohu

Radi ťa privítame na niektorej z našich skupiniek – je to výborný spôsob, ako lepšie spoznať Boha a naše spoločenstvo.

Byť učeníkom, to niečo stojí

Photo of Byť učeníkom, to niečo stojí

Stretávanie na skupinkách je otvorené pre tých, ktorí majú záujem porásť v oblasti učeníctva a nasledovania Pána Ježiša Krista. Názov skupinky "Byť učeníkom, to niečo stojí" je odvodený od názvu študijného materiálu, ktorý nám pomáha počas jednotlivých stretnutí. Program pozostáva zo študovania Biblie, vypracovania úloh, vyučovania, diskusie, zdieľania a modlitieb. To všetko so zámerom duchovného rastu jeho učeníkov v oblasti nasledovania Ježiša Krista. Skupinky sú interaktívne, všetci členovia sa môžu zapájať, nejde o to, aby hovoril iba ten, kto vyučuje. Záujemcov povzbudzujeme k záväzkom: 1. Zúčastniť sa 6 (1 hodinových) Zoom stretnutí. 2. Zakúpiť si knihu „Byť učeníkom, to niečo stojí“. Cena knihy: 2 eurá. 3. Prichádzať na stretnutia s vyplnenými úlohami. Prvé stretnutie prebehne 21.2.2022 o 18:00. Následné stretnutia - každý druhý pondelok. Tešíme sa na spoločné stretávanie a povzbudzovanie v tejto dôležitej téme. Ak sa chceš pridať, napíš vedúcemu skupinky.

Vedúci: Andrej Králjik Veková skupina: 18-40 Stretávanie: každú pondelok od 18:00-19:00
Starostlivosť o dieťa? áno Téma: modlitby, štúdium Biblie, učeníctvo Typ skupinky: štúdijná
Miesto: online - Zoom Stav: Otvorená

Powered by Groups Engine