Skupinky

bližšie k sebe, bližšie k Bohu

Radi ťa privítame na niektorej z našich skupiniek – je to výborný spôsob, ako lepšie spoznať Boha a naše spoločenstvo.

Skupinka pre mladé ženy

Photo of Skupinka pre mladé ženy

Skupinka vzniká so zámerom duchovného rastu, modlitieb, vzájomného zdieľania sa sestier a povzbudzovania sa v živote viery. Ženy budú do skupinky oslovované, prípadne sa môžu samy prihlásiť na kosice@baptist.sk. Nakoľko sa skupinka ešte vytvára, podrobnosti v súvislosti s obsahom, trvaním a časom stretávania sa budú predmetom následnej dohody konkrétnych sestier, podľa zváženia ich potrieb a možností. Veríme, že skupinka mladých žien bude miestom, kde sa bude budovať vzťah s Bohom, kde sa budú nadväzovať a prehlbovať vzájomné vzťahy a kde bude každá sestra požehnaná a požehnaním.

Vedúci: Miška Kraljiková Veková skupina: 21+ Stretávanie: Every other utorok od 18:00-19:00
Starostlivosť o dieťa? áno Téma: modlitby, štúdium Biblie, témy pre ženy Typ skupinky: budovanie spoločenstva, diskusia, ženská
Miesto: - zbor BJB Stav: Otvorená

Powered by Groups Engine