Skupinky

bližšie k sebe, bližšie k Bohu

Radi ťa privítame na niektorej z našich skupiniek – je to výborný spôsob, ako lepšie spoznať Boha a naše spoločenstvo.

Otvorená skupinka

Skupinka je otvorená pre každého, kto chce spoznávať Boha cez spoločné štúdium Biblie a vzájomne sa zdieľať. Je zameraná na dôsledné tematické štúdium Písma. Jednotlivé témy sú detailne rozoberané s cieľom pomôcť účastníkom skupinky aplikovať ich v živote, pričom nachádzanie evanjelia v textoch je vedúcim motívom výkladov. Doteraz sme preberali témy ako: Listy Pána Ježiša zborom (8 stretnutí), Udalosti dňa ukrižovania Pána Ježiša (28 stretnutí), Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla (asi 28 stretnutí), Poznávanie Božej vôle (10 stretnutí), Duch Svätý (6 stretnutí), Učeníci Pána Ježiša (8 stretnutí), Podobenstvá Pána Ježiša (27 stretnutí). Medzi jednotlivými témami rozmýšlame aj nad takými témami, ktoré si vyžiadali účastníci skupinky. Po výklade slova je priestor na otázky a diskusiu k výkladu. Dôležitou súčasťou skupinky sú modlitby, pričom predmetmi modlitieb sú osobné potreby účastníkov skupinky a potreby zboru. Po modlitbách obyčajne zotrvávame pri osobných rozhovoroch.

Vedúci: Jaroslav Bán Veková skupina: 18+ Stretávanie: každú nedeľu od 18:00-19:30
Starostlivosť o dieťa? nie Téma: štúdium Biblie Typ skupinky: modlitebná, vyučovacia skupinka
Miesto: knižnica zboru - zbor BJB Stav: Otvorená

Powered by Groups Engine