Skupinky

bližšie k sebe, bližšie k Bohu

Radi ťa privítame na niektorej z našich skupiniek – je to výborný spôsob, ako lepšie spoznať Boha a naše spoločenstvo.

Ženy spolu

Photo of Ženy spolu

Toto mesačné stretnutie je otvorené pre ženy rôzneho veku, ktoré túžia lepšie spoznať Boha skrze Biblické štúdium a zároveň chcú budovať vzájomné vzťahy s inými ženami. Je to biblické štúdium spojené s možnosťou sa zdieľať na osobnej úrovni v menších skupinách. Každé stretnutie začína neformálnou chvíľou v zborovej kaviarni, pri nejakom horúcom nápoji a v neformálnych rozhovoroch. Druhá časť stretnutia je v zborovej jedálni. Počas stretnutia robíme biblické štúdium, kde sa snažíme zodpovedne a dôkladne študovať danú tému alebo text z Biblie. Táto časť má dve časti a trvá približne hodinu a pol. Najprv spolu študujeme Bibliu, potom sa rozdeľujeme do menších skupiniek, kde rozmýšľame o tom ako sa nás daná téma osobne dotýka. Toto je aj priestor pre spoločné modlitby. Celé stretnutie trvá približne dve hodiny. Stretávame sa tretí pondelok v mesiaci od 17.30 do 19.30. Na tieto stretnutia chodí 15+ žien. V najbližších mesiacoch sa chceme spolu pozrieť na stretnutia Ježiša s rôznymi ženami v evanjeliách.

Vedúci: Laura Veková skupina: 18+ Stretávanie: každý tretí týždeň v pondelok od 17:30-19:30
Starostlivosť o dieťa? nie Téma: modlitby, štúdium Biblie, témy pre ženy Typ skupinky: vyučovacia skupinka, zdieľanie, ženská
Miesto: kaviareň/jedáleň - zbor BJB Stav: Otvorená

Powered by Groups Engine