Igor Pogran - 26. januára 2020

Odovzdávanie múdrosti deťom

Igor Pogran káže na tému Odovzdávania múdrosti deťom. Viac informácií o Baptistickom zbore v Košiciach nájdete na: https://kosice.baptist.sk

Biblický text: Príslovia 3:9-10, Príslovia 10:11, Príslovia 5:15, Príslovia 2:12-15, Príslovia 4:23, Príslovia 19:23

zo série: "O výchove detí"

ďalšie kázne

Powered by Series Engine