Message

Podobenstvo o farizeovi a publikánovi

kázeň zo série "Ježišove podobenstvá - kázne." Jaroslav Bán káže o života meniacom význame Ježišovho podobenstva o farizeovi a publikánovi, ktoré nájdeme v evanjeliu podľa Lúkáša 18:9-14.

Viac informácií o našom Baptistickom zbore nájdete na https://kosice.baptist.sk

Message

Manželstvo – zrkadlo evanjelia #2

kázeň zo série "Manželstvo - zrkadlo evanjelia." Po kázni o biblickom význame manželstva, ktorý sa nachádza v Liste Efežanom 5:21-33, Dalibor Smolník pokračuje v téme o manželstve, a zameriava sa na úlohu veriaceho manžela v tomto zväzku.

Viac informácií o našom Baptistickom zbore nájdete na https://kosice.baptist.sk

Message

Manželstvo – zrkadlo evanjelia #1

kázeň zo série "Manželstvo - zrkadlo evanjelia." Dalibor Smolník v rámci národného týždňa manželstva káže o Biblickom význame a ustanovení manželstva, z textu ktorý sa nachádza v Liste Efežanom 5:21-33.

Viac informácií o našom Baptistickom zbore nájdete na https://kosice.baptist.sk

Message

Úvod k divom a znameniam v Egypte – Prvé znamenie

kázeň zo série "Rôzne." Satan je imitátor Božej moci ale život nedáva.
Nakoniec ľudský život zničí.
Rieka Níl bola pre Izraelcov požehnaním, ale urobili si z nej svojho boha.
Bohovia Nílu však zlyhali.

Message

Odovzdávanie múdrosti deťom

kázeň zo série "O výchove detí."
Igor Pogran káže na tému Odovzdávania múdrosti deťom. Viac informácií o Baptistickom zbore v Košiciach nájdete na: https://kosice.baptist.sk

Message

„Misia na Ukrajine“ od rečníka: Róbert Petrilák

kázeň zo série "Rôzne." Róbert Petrilák sa zdiela o jeho misií, a o tom prečo je potrebné šíriť evanjelium tu, i v zahraničí.
Viac informácií o našom Baptistickom zbore nájdete na https://kosice.baptist.sk