Dalibor Smolník - 4. októbra 2019

Božia výzbroj #3 - pancier spravodlivosti

Keď tebe alebo mne hovorí niečo Pán Boh v imperatíve, tak hovorí, že si za to zodpovedný. A keď čítame v Biblii, že máme zobrať celú Božiu výstroj, tak stojíme pod týmto imperatívom. Spravodlivosť sme si nezaslúžili, spravodlivosť sme dostali od Boha ako dar. Je to milosť. Si oblečený v pancier spravodlivosti? Si vôbec v Božom vojsku? Si Boží vojak?

Biblický text: Efezanom 6:14

zo série: "Božia výzbroj"

ďalšie kázne zo série: "Božia výzbroj"

Powered by Series Engine