Peter Jurčo - 29. novembra 2019

Božia výzbroj #7 - meč Ducha

Božie Slovo, ktoré je mečom Ducha potrebujeme milovať tak ako milujeme Jeho autora. Božie Slovo potrebujeme čítať, potrebujeme ho študovať, potrebujeme skúmať, potrebujeme nad ním rozjímať, potrebujeme sa ho učiť naspamäť, potrebujeme ho používať v správnych situáciách - v tom nás povedie Boží Duch, potrebujeme ho zvestovať, potrebujeme mu dôverovať a predovšetkým, potrebujeme ho žiť. Ak ho ale nebudeme poznať, budeme ľahkou korisťou pre manipulátorov, pre zvodcov a falošných prorokov a pre diabla, ktorý Boha nenávidí a chce zničiť všetko, čo Boh vytvoril…

Citát z Biblie: Efezanom 6:17

séria: "Božia výzbroj"

poznámky ku kázni

Ďalšie kázne na tému "vyučovanie"...

Powered by Series Engine