Dalibor Smolník - 22. septembra 2019

Zo života Mojžiša #7

Boh je trpezlivý a dáva Mojžišovi znamenia. A on sa stále vyhovára. Zázrak nespôsobil jeho poslušnosť. Zázrak je potvrdením Božej moci. Ak Bohu veríme, aj obyčajné veci môžu byť nadprirodzené. Boží zázrak ale nie je zárukou našej viery. Tou zárukou je Božie slovo.

zo série: "Zo života Mojžiša"

Mojžiš našiel Boha na púšti svoho života! Myslel si, že skončil, ale opak sa stal pravdou. Boh našiel jeho. Dokonca ho objal, dával na neho pozor, chránil ho ako zrenicu oka Dt 32:10. Mojžiš utekal pred samým sebou, pred autoritami, možno aj pred Bohom - a Boh ho našiel, objal, chránil, a ani o tom nevedel. Zároveň bol v tichosti a skrytosti pripravovaný na Božie povolanie. Myslím si, že v živote každého z nás to niekedey prebieha podobne. Môžeme sa ocitnúť pred Božím povolaním vyjsť zo skrytosti, zo samoty, zo sebaľútosti, zo svojej púšte, z ľahostajnosti, zo zotrvačnosti... Každého z nás Pán povoláva k dielu, ktoré chce cez nás vykonať. Kiež by sme rozoznávali Jeho hlas cez "horiaci ker" v našich životoch. Jedno je isté. Boh nás chce použiť ako svoje nástroje. Otázne je, či sa dáme k dispozíciii a budeme použiteľní a formovateľní. Povieme na Božie pozvanie (ktoré sa určite bude ozývať) svoje: "Tu som"?

ďalšie kázne zo série: "Zo života Mojžiša"

Powered by Series Engine